STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSL

Díky svým vlastnostem, jako je např. odolnost proti korozi a tepelná nevodivost je kompozitní armatura vhodná pro:

 • konstrukce se zvýšeným působením vlhkosti, vody, slané vody, argesivních látek (komunikace, odstavné plochy, mosty, říční a mořské stavby, vodohospodářské a kanalizační stavby, ...)
 • řešení tepelných mostů (nízkoenergetické a pasivní stavby, zateplovací stavební systémy, ...)
 • prefabrikáty (obrubníky, žlaby, prvky kanalizačních sítí, ...)
 • zvýšené požadavky na krycí tloušťku betonu (odolnost proti korozi dovoluje snížit krytí)
 • speciální stavby, které neumožňují použití ocelové armatury nebo jako náhrada za drahou armaturu z nerezu - chemický průmysl (chemická odolnost), zdravotnictví (rentgenová a leserová centra), vojenství (radarové základny, radiové)

Další speciální oblastí použití díky elektromagnetické neutralitě:

 • energetické objekty, elektrárny, trafostanice, rozvodové stanice
 • letištní budovy, radarové stanice, kontrolní věže
 • chemická pracoviště a laboratoře
 • nemocnice, rentgenová a leserová centra
 • vojenské objekty, radarové základny

DÍLNA A ZAHRADA

Kompozitní armatura našla své místo i u kutilů a zahrádkářů. Díky její pružnosti a odolnosti proti korozi lze armaturu použít např. na:

 • opěrné pruty k pnoucím se rostlinám - rajčata, papriky, fazole, růže, vinná réva, ...
 • rastr pro pnutí okurek, hrášku, ...
 • základní konstrukci obloukového foliovníku
 • rastr pro zpevnění při zatravňování svahů

ZEMĚDĚLSTVÍ A VINAŘSTVÍ

Kompozitní armatura je díky odolnosti proti korozi významným pomocníkem v zemědělství. Je vhodná pro použití:

 • do staveb s vysokými nároky na odolnost betonu a výztuže v agresivním prostředí - silážní jámy, odtokové a odpadní žlaby ve stájích, podlahy ve stájích, ...
 • při výstavbě lehkých konstrukcí foliovníků nebo skladovacích prostorů
 • na realizaci oplocení elektrickými ohradníky

Díky odolnosti proti korozi vydrží několikrát déle než jakýkoliv kovový drát a díky nekovovému materiálu není nebezpečí krádeže za účelem zpeněžení ve sběrných surovinách.