ŘEŠENÍ PRO VAŠE STAVBY

Kompozitní výztuž do betonu nahrazuje klasickou ocelovou betonářskou výztuž. Snižuje náklady na zakládání staveb a v dalších betonových konstrukcích a současně zvyšuje jejich užitné vlastnosti.

Kompozitní armatura a kompozitní sítě  jsou budoucnost ve stavebnictví

Kompozitní armatura a kompozitní sítě jsou vhodnou alternativou za tradiční ocelové betonářské výztuže do betonu. V mnohých případech je použití kompozitu namísto ocelových kari sítí a roksorů žádoucí.

Alternativa ocelové armatury a kari sítí s širokým využitím

Občanská a průmyslová výstaba

ZÁKLADEM JE ZÁKLAD!

Silniční a dopravní infrastruktura

MOSTY, ŽELEZNICE, SILNICE, ... 

Prefabrikáty

PLOTY, KANALIZACE, SLOUPY, ...

Objekty v kontaktu s vodou nebo agresivními látkami

VODNÍ NÁDRŽE, ČISTIČKY, SILÁŽNÍ JÁMY, ...

Speciální objekty

LETIŠTĚ, NEMOCNICE, VOJENSKÉ OBJEKTY, TRAFOSTANICE, ...

Zahradnictví, vinařství a hobby

SÍTĚ A TYČE PRO PNOUCÍ ROSTLINY, PLOTY, ZÁBRANY, ...

ŠIROKÁ OBLAST POUŽITÍ

ŘEŠENÍ PRO VAŠE POTŘEBY