Kompozitní sítě

Naše kompozitní síť je náhradou za klasickou ocelovou kari síť pro vyztužení betonu

Kompozitní výztužná síť je složená z prutů, které jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech ve zvoleném rastru. V místě styku prutu v jednom směru ovine prut druhý ve směru kolmém.

Kompozitní síť je určena především pro vyztužování betonových konstrukcí stěn, desek, nebo podlah. Je vhodná pro finální betonové nebo samo-nivelační vrstvy. Ve finálních vrstvách zamezuje tvoření trhlin a umožňuje snížit krycí tloušťku betonu. Zvláště vhodní je do vlhkého nebo agresivního prostředí. Kompozitní výztuž nepodléhá korozi a je odolná proti chloridům a alkalickému prostředí a velmi vhodná k použití na betonové plochy vystavené vodě, vlhku nebo posypovým solím.

Kompozitní sítě se standardně vyrábí v šířce 133 cm a délce 6 m. Rozměr rastru kompozitní sítě je 10 x 10 cm, 15 x 15 cm nebo 20 x 20 cm. Lze také vyrobit jiný rastr, dle požadavku zákazníka. Průměr kompozitní tyče v rastru je 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm a 6 mm. Kompozitní sítě lze dodat v kratších i delších délkách. Delší délky lze svinout do role. Do jedné role lze dle průměru tyče navinout až 200 bm. Takto navinutá role může mít hmotnost např jen 45 kg. V porovnání s ocelovou kari sítí je kompozitní výztuž až 10x lehčí.

Speciální patentovaná technologie výroby.

Speciální a složitý způsob proplétání příčných tyčí do podélných tyčí při kontinuální výrobě kompozitní sítě zajistí velmi pevný spoj mezi podélnou a příčnou tyčí. Celý formát sítě je pak pružný a pevný, bez dodatečných aplikací různých hmot na zpevnění spoje.

Tímto způsobem výroby dosahuje pevnost spoje hodnoty až 1112 N. Takto pevný spoj několikanásobně převyšuje pevnosti spojů běžně vyráběných kompozitních sítí.

Kompozitní sítě jsou vyráběné v průměrech, standardně od 3mm do 6mm a roztečí ok 10, 15 a 20 cm. Dle požadavku odběratele můžeme vyrobit i sítě z průměru 2mm nebo jakékoliv průměry, počítané na desetiny milimetru.

Naše technologie nám umožňuje se velmi variabilně přizpůsobit speciálním požadavkům našich odběratelů. Na požadavek odběratele vyrobíme i síť s různými průměry tyčí podélnými nebo příčnými. Technologie nám dovolí i různou šířku ok podélných tyčí a tím jsme schopni např. zvýšit pevnost sítě nebo naopak snížit cenu pro danou speciální síť.

Technické vlastnosti kompozitní sítě a zkušební postupy

Technické podklady pro použití nekovových výztuží jsou k dispozici na vyžádání. Zde vyžádat. Ostatní dokumenty ke stažení zde.